اطلاعات شرکت

فنی مهندسی توسعه بابکان

آقای حسن باقر پور

تولید کننده فرو مولیبدن

اطلاعات تماس

034-33374406

034-33374405

ایران, کرمان- بلوار جمهوری- شهرک پارسیان- ارغوان 2- واحد 101

۱۱ اسفند ۱۳۹۴

اطلاعات بیشتر