اطلاعات شرکت

فنی مهندسی آلیاژ خاتون

آقای مجید سلیمانی

تولید کننده اکسید مولیبدن- فرو مولیبدن

اطلاعات تماس

03434119992

03434119992

ایران, کیلومتر 20 جاده شهر بابک سیرجان روبروی پمپ بنزین حصاروییه

۱۸ مرداد ۱۳۹۵

اطلاعات بیشتر