اطلاعات شرکت

فرو مولیبدن کویر رفسنجان

آقای محمد محققی

تولید کننده اکسید مولیبدن- فرو مولیبدن- آمونیوم پررنات- پتاسیم پررنات

اطلاعات تماس

034-34194301-8

034-34194300

ایران, رفسنجان- کیلومتر 15 اتوبان رفسنجان- کرمان

۱۱ اسفند ۱۳۹۴

اطلاعات بیشتر