اهداف انجمن

اهداف انجمن
1- تلاش برای ساماندهی تولید و بهبود کیفیت خدمات دهی در جهت صادرات و واردات موضوع انجمن به اعضاء
2- بازاریابی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت، بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به اعضاء با بهره گیری از آخرین رهیافت های جهانی جهت نیل به اهداف قانونی توسعه صنعتی
3- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیش نویس و مصوبات مرتبط با تولید کالاها در جهت حفظ منافع ملی و اعضاء با هماهنگی اتاق ایران
4- ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمانهای مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیتهای اعضاء
5- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن، فعالیتهای تولیدی اعضاء و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی
6- فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص واجد شرایط جهت عضویت در انجمن
7- ارتقاء اعتبار وحیثیت اعضاء انجمن از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضو
8- انجام هر گونه فعالیتهای علمی، تحقیقاتی در داخل و خارج کشور در چهار چوب قوانین موضوعه برای نیل به اهداف انجمن
9- تلاش برای تولید و ارتقای کیفیت کالاهای موضوع فعالیت انجمن
10-کمک به تحقق هدفهای کمی و کیفی تعیین شده برای تولیدات موضوع فعالیت انجمن
11-حمایت از منافع مشترک اعضاء
12- ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء
13- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در آن بخش از تولید که زمینه افزایش تولید و صادرات را فراهم می کند
14- جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضاء از طریق اعمال ضوابط کمیته انظباطی اتاق ایران
15- تلاش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی کالاهای صادراتی کشور و ایجاد فرصت های مناسب برای کلیه اعضاء جهت ورود به این بازارها
16- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز کالاهای تولیدی موضوع فعالیت انجمن و کنترل آن از طریق تاسیس شرکتهای بازرسی
17-کوشش در جهت رفع اختلافات فیمابین اعضاء و عندالزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق ایران
18- معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز
19- اجرای آندسته از وظایف اجرائی مرتبط با امور تولیدی وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی که به انجمن تفویض می شود.
20- تهیه گزارشات هر شش ماه یکبار از عملکرد انجمن و ارزیابی آن، طرح مسائل و مشکلات همراه با پیشنهاد راه حل های اجرائی برای رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ایران
21- ارائه پیشنهادهای اجرایی جهت رفع مشکلات گروه کالایی موضوع فعالیت انجمنی مربوط به نهادها و سازمانها و وزارتخانه های ذیربط و ارسال رونوشت آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت اطلاع
22- برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی، صنعتی و تجارتی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایشهای تخصصی و میز گردها و همچنین حضور در همایشهای مختلف داخلی و خارجی و تالیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت انجمن
23- برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با وظایف انجمن
24- کوشش برای جذب سرمایه، فن آوری، مدیریت، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقاء زمینه های موضوع فعالیت انجمن
25- الزام اعضاء به اجرای صحیح مقررات تولیدی و تجاری کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط انجمن و همکاری مستمر با کمیته انظباطی اتاق ایران