کشور ایران بر روی کمربند مس قراردارد و با توجه به همراهی مولیبدن با مس، این ماده در کنسانتره مس تولیدی شرکت ملی صنایع مس ایران وجود دارد. پس از انقلاب اسلامی ایران و تلاش در جهت استقلال اقتصادی و صنعتی در سالهای 65 تا 70 بود که موضوع استحصال سولفور مولیبدن و تبدیل آن به مشتقات مولیبدن با ارزش افزوده بیشتر مورد توجه قرار گرفت. تولید صنعتی مشتقات مولیبدن عملاٌ در سالهای 74 تا 75 محقق شد که پس از تامین نیاز مملکت به خارج صادر گردید.
زیاد شدن تعداد تولید کنندگان داخلی و وجود مشکلات در واردات سولفور مولیبدن و نهایتاٌ مشکلات اقتصادی جهانی پیش آمده در سال 1387، تامین سولفور داخلی را برای تولید کنندگان دچار مشکل نمود. این مسائل موجب گردید تا شرکتهای تولید کننده مشتقات مولیبدن در سال 1389، انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان مولیبدن را برای پیگیری و دستیابی به خواسته های صنعتی خود تاسیس نمایند. این انجمن با حضور اکثریت شرکتهای موجود تشکیل گردید تا کنون در مقاطع مختلف نقش خود را در استیفای حقوق اعضاء به خوبی اجرا نموده است.